zommersteinhof: (Default)
[personal profile] zommersteinhof
 Якось саме з цієї світлини хатки в Дземброні почалась розмова про бляху, яка покриває наші сільські будинки, дерев’яні церкви, ба, навіть могили! Я, хоч і трохи жартома, став на захист цієї хатини, бо і господаря добре знаю, та й бляха не та разючо-блискуча, як на церквах, а старенька заіржавіла. Прямо хоч бери і перенось усю хатину разом з бляхою до скансену.


Фото 1. Хатина в Дземброні. Автор Роберт Ерік

В тій розмові, як аргумент, я привів у приклад нову моду на заіржавіле залізо в оформленні будинків в Данії (бо сам бачив). Не маючи власних фото, понабирав дещо з інтернету.


Фото 2. Використання заліза в архітектурі

Але я не знав, що це не бляха і навіть не заіржавіле залізо. Це новий матеріал, т.зв. кортенова сталь або «Corten steel», яка має напрочуд цікаві властивості. Кортенові сталеві листи здаються бронзовими, хоча на ділі вони дійсно просто іржаві - в цьому і є секрет "вічної" сталі з бархатистою фактурою: її окисна плівка не розмивається водою, тому сталь, один раз заржавівши, назавжди зберігає свій благородно-коричневий колір.

Пошуки в інтернеті привели до висновку, що цей матеріал цілком успішно застосовується не тільки в новітній архітектурі, але і в реставрації старовинних об’єктів.

  
Фото 3. Реставрація церкви св. Параскеви (ХІІІ ст.) в болгарському м.Несебр, яка є в списку ЮНЕСКО.
Фото 4. Реставрація вежі в
Сентеніль де лас Бодегас.

  
Фото 5. Реставрація Конвенту ді Санта Марія ді Джезу
Фото 6. Реставрація собору Баграта в Кутаїсі (Грузія)

Попри все, мушу визнати, що деколи мені здається, що наші церкви, запаковані в блискучу бляху, все ж залишаються традиційними, такими собі зрозумілими... Чого не скажеш, наприклад, про проект костелу Санта Моніки у Рівас-Васиамадрид, передмісті Мадриду. Його планують повністю покрити новомодною кортеновою сталлю. Але чи сподобається він іспанським віруючим так, як нашим рідним парафіянам їхні бляшані церкви?...


...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

zommersteinhof: (Default)
zommersteinhof

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:10 am
Powered by Dreamwidth Studios