zommersteinhof: (Default)
[personal profile] zommersteinhof
Barbarzyństwo - zabytkową cerkiew obili gontem!!!

Eksperci twierdzą, że dziś spośród cerkwi typu huculskiego, które są zabytkami architektury, zostało tylko trzy świątynie neobite metalową blachą - w Kołomyi, Worochcie i Jasinia.
W październiku 2011 roku byłem w Krzyworówni, już od drogi usłyszałem pukanie młotków i przez drzewa zobaczyłem jakże wspaniały widok - cerkiew obijają gontem! Z bliska okazało się jednak, że gont przybijają bezpośrednio na starą blachę, która z kolei leży na starym goncie. Dobrze to widać na drugim zdjęciu.

  
Autor zdjęć Zommersteinhof. Więcej zdjęć - tutaj

Ojciec Iwan Rybaruk mówi:
"Cerkiew w Krzyworówni jest jednym z najdoskonalszych pomników huculskiej architektury. Jeśli chodzi o blachę, to istnieje niebezpieczeństwo zawalenia się cerkwi, gdy będziemy ją zdejmować, ponieważ blacha podtrzymuje cerkiew. W każdym razie, w tym roku będziemy robić nowe dachy, może zamienimy centralną banię. Materiały są, doświadczonych majstrów mamy swoich, więc wszystko zrobimy własnymi siłami".

«Церква в Криворівні є однією з найдовершеніших пам’яток гуцульської школи народної архітектури. Щодо бляхи, то існує небезпека обвалу церкви, коли станемо її знімати, адже бляха підтримує церкву. В будь-якому разі цього року будемо робити нові перекриття, можливо, замінимо центральну баню. Матеріали є, досвідчених майстрів маємо своїх, отож все зробимо власними силами.»

Czyli ojciec Iwan jest świadomy tego, że pod blachą cerkiew doszła do stanu katastrofalnego! I proces jej niszczenia wcale nie jest zatrzymany!

Zastanawiam się, do jakiej kategorii zaliczą eksperci cerkiew w Krzyworówni teraz:
do pokrytej blachą czy jednak gontem?

  
Zdjęcia z internetu

W lipcu 2014 r. tę chorą tendencję "gont-blacha-gont" kontynuowali w Mikuliczynie, na dzwonnicy. Nie ulega wątpliwości, że taki sam los czeka na cerkiew.

  
Autor zdjęć Sergei Thomas

We wrześniu 2015 roku rozpoczęły się prace rekonstrukcyjne na cerkwi w Tatarowie.
I, niestety, znowu to samo!


Autor zdjęcia 
Zommersteinhof.

A to już jest stan cerkwi 12.01.2016 roku:

. 

.
Autor zdjęć 
Zommersteinhof

Profile

zommersteinhof: (Default)
zommersteinhof

July 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 06:36 am
Powered by Dreamwidth Studios